EMAIL_US
  • Giấy mờ hiện đại, thảm thương mại
  • Giấy mờ hiện đại, thảm thương mại
  • Giấy mờ hiện đại, thảm thương mại

Giấy mờ hiện đại, thảm thương mại

Name

Thiết kế kiểu đương đại, bộc lộ vẻ đẹp của nó qua đường nét, hình dáng, và phong cách, với màu đen, thể hiện cảm giác vĩnh hằng, bình tĩnh.Với một cấu trúc cắt đặc biệt, có độ dài và bền lâu;mềm mại có thể dùng vào thương mại.Một cách nhìn đặc biệt về thảm thành bức tường làm cho cả sàn nhà không có cả một khớp xương, nơi này mở rộng không gian một cách thị giác.

LET_IS_HELP

Giấy mờ hiện đại, thảm thương mại SPECI

RELATED_SERVICES

Cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi với dịch vụ thiết kế, chọn chất lượng, bố trí và vận chuyển miễn phí.

Gởi một cuộc điều tra để bắt đầu một cuộc thám hiểm