EMAIL_US
  • Xanh vòng ngoài khách sạn Thảm hại
  • Xanh vòng ngoài khách sạn Thảm hại
  • Xanh vòng ngoài khách sạn Thảm hại
  • Xanh vòng ngoài khách sạn Thảm hại

Xanh vòng ngoài khách sạn Thảm hại

14K

Bản thiết kế trừu tượng, màu xanh của nó thể hiện cảm giác của sự sâu sắc, vĩnh cửu, yên tĩnh, nhạy cảm, và chân thật.Với cấu trúc dây duy nhất, bề mặt có độ cứng và mịn màng vừa phải, đi bộ thoải mái, khả năng chịu đựng vết trầy tốt, và dễ dàng lau dọn phù hợp cho khách sạn.

LET_IS_HELP

Xanh vòng ngoài khách sạn Thảm hại SPECI

RELATED_SERVICES

Cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi với dịch vụ thiết kế, chọn chất lượng, bố trí và vận chuyển miễn phí.

Gởi một cuộc điều tra để bắt đầu một cuộc thám hiểm