EMAIL_US
  • Thảm cư dân Ba Tư màu đa
  • Thảm cư dân Ba Tư màu đa
  • Thảm cư dân Ba Tư màu đa
  • Thảm cư dân Ba Tư màu đa

Thảm cư dân Ba Tư màu đa

color

Thiết kế phong cách Ba Tư, một trong những đặc trưng nghệ thuật giàu có nhất trong lịch sử thế giới và đã mạnh mẽ trong nhiều phương tiện bao gồm kiến trúc, tranh vẽ, dệt, đồ sứ, thư pháp, điêu luyện, và điêu khắc, trong những sắc màu hỗn hợp có thể bộc lộ cảm giác thừa.Có cấu trúc cắt đặc biệt, có độ bền và bền lâu;mềm mại thích hợp cho việc dùng tại nhà.

LET_IS_HELP

RELATED_SERVICES

Cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi với dịch vụ thiết kế, chọn chất lượng, bố trí và vận chuyển miễn phí.

Gởi một cuộc điều tra để bắt đầu một cuộc thám hiểm