EMAIL_US
  • Truyền kiểu đa màu
  • Truyền kiểu đa màu
  • Truyền kiểu đa màu

Truyền kiểu đa màu

1485

Chuyện gì xảy ra khi sự đơn giản và trừu tượng đến với nhau?Cái thiết kế thảm kỳ lạ này dùng một sự kết hợp của đường nét và màu để thể hiện sự đơn giản và trừu tượng.Đây cũng là một trong những thiết kế của một khách sạn có năm sao--Kế hoạch thiết kế thảm khu vực.

LET_IS_HELP

RELATED_SERVICES

Cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi với dịch vụ thiết kế, chọn chất lượng, bố trí và vận chuyển miễn phí.

Gởi một cuộc điều tra để bắt đầu một cuộc thám hiểm